Checklistor/Målbeskrivningar

Målbeskrivningen enligt SOSFS 2015:8 med kommentarer från utbildningsutskottet i svensk Gastroenterologisk Förening (SGF).
Ladda hem målbeskrivning (pdf)
Ladda hem engelsk version av målbeskrivningen (pdf)

Äldre: Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Målbeskrivning enligt SOSFS 2008:17, vissa delmål är gemensamma med andra specialiteter inom internmedicin.
Ladda hem målbeskrivning (pdf)

Checklista

Detta är SGF:s checklista på vad en specialist i medicinsk gastroenterologi och hepatologi skall kunna.
Ladda hem checklista (pdf)

Checklista för internmedicinare

Detta är utbildningsutskottets förslag på vad en blivande internist skall kunna inom delmålet gastroenterologi. SIM´s särskilda rekommendationer för målbeskrivningen för ST i internmedicin finns att läsa på www.sim.nu
Ladda ner checklista (pdf)

Delmål medicinsk vetenskap

Här finns de aktuella riktlinjerna för delmålet Medicinsk vetenskap under ST. De är uppdaterade av utbildningsutskottet 2012-03-30.
Ladda ner delmål (pdf)