Checklistor/Målbeskrivningar

Målbeskrivningen enligt SOSFS 2015:8 med kommentarer från utbildningsutskottet i svensk Gastroenterologisk Förening (SGF).
Ladda hem målbeskrivning (pdf)
Ladda hem engelsk version av målbeskrivningen (pdf)

Kompetensbeskrivning Gemensamma kunskapsbasen Internmedicin.
Inscannad version med underskrifter från samtliga delföreningar (pdf)

Checklista

Detta är SGF:s checklista på vad en specialist i medicinsk gastroenterologi och hepatologi skall kunna.
Ladda hem checklista (pdf)

Checklista för internmedicinare

Detta är utbildningsutskottets förslag på vad en blivande internist skall kunna inom delmålet gastroenterologi. SIM´s särskilda rekommendationer för målbeskrivningen för ST i internmedicin finns att läsa på www.sim.nu
Ladda ner checklista (pdf)

Delmål medicinsk vetenskap

Här finns de aktuella riktlinjerna för delmålet Medicinsk vetenskap under ST. De är uppdaterade av utbildningsutskottet 2012-03-30.
Ladda ner delmål (pdf)