Gastroskolan

Gastroskolan är ett koncept av kurser som är sponsrade av SGF och nedanstående sponsorer, riktade till ST-läkare.
Utformandet av Gastroskolan sker i samråd med SGFs utbildningsutskott och kurserna återkommer löpande var- vartannat år.

Till Gastroskolans kurser