Råd om tredje vaccindos mot SARS-CoV-2 vid IBD och leversjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos SARS-CoV-2 vaccin till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vid immunsuppressiv behandling. SGF har tagit fram råd om vilka personer med IBD och leversjukdom som bedöms uppfyller kriterier för en booster vaccination.

Mer info här.