Referenser – artiklar

Här finner ni fullständiga referenser för artiklar publicerade i Gastrokuriren.

GK nr 4-2021 • Sid. 14 >
Nationella riktlinjer avseende biologisk behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom
Michael Eberhardson m.fl.