Riktlinjer

En viktig del i utskottsarbete är framtagning av nationella riktlinjer. De olika arbetsutskotten har ansvar för att definiera ämnesområden där ett nationellt riktlinjedokument är av intresse. Riktlinjerna tas i regel fram av arbetsgrupper på uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse.

Riktlinjerna, kategoriserade per ämnesområde finns till vänster.

Borttagna riktlinjer

Borttagna och inte längre aktuella riktlinjer är fortfarande tillgängliga här: