Vårdprogram barn

Vårdprogram för barn och ungdomar med gastrointestinala sjukdomar finns på hemsidan för Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition.

www.gastro.barnlakarforeningen.se