Svensk Endoskopiskola

Start

På uppdrag från RCC i samverkan bildades en grupp 2018/2019 vars syfte är att bygga upp ett svenskt nationellt utbildningssystem för ffa de som utför koloskopier, det engelska utbildningsystemet som funnits sedan många år tillbaka används som förebild. Utbildningarna riktar sig till samtliga yrkeskategorier som utför koloskopier, dvs såväl till gastroenterologer, kirurger som till endoskoperande sjuksköterskor.

Organisation

 

Ordförande


Arbetsgrupp:

Består av 4 personer som är anställda på 20 % för att arbeta med uppbygganden av systemet


Rådgivande grupp:

1 representant från respektive RCC område (6 personer), SYG, Svensk kirurgisk förening, KIRUB samt endoskoperande sjuksköterskor. Vidare ingår registerhållare för SveReKKs, ordförande i endoskopiutskottet SGF samt ordförande utbildningsutskottet SGF.