Upskill

Dessa kurser har pågått sedan 2015 under handledning av kollegor från England men sedan hösten 2019 genomförs kurserna i Svensk Endoskopi Skola’s regi.

Varje kurs har 6 deltagare och sträcker sig över en och halv dag där första dagen, som startar vid lunch, består av teori och övningar kring koloskopiteknik . Under dag två, som är en heldag, får deltagarna utföra vardera två handledda koloskopier där dessa undersökningar är inriktade på förståelse av de svårigheter som kan uppstå vid en koloskopi och hur dessa kan lösas eller förebyggas.

Övriga deltagare följer via ljud och bild undersökningarna.

Inför kursen är det viktigt att tänka igenom vilka moment under en koloskopi som upplevs som är svåra för att ge möjlighet att träna extra på dessa under kursen.