Uppdaterad riktlinje för bilddokumentation av endoskopiska undersökningar

Svensk Gastroenterologisk Förening har uppdaterad den nationella riktlinjen för bilddokumentation av endoskopiska undersökningar.

Den aktuella riktlinjen finns att läsa här.