Uppdaterad riktlinje – Kronisk Atrofisk Gastrit

Riktlinjen för handläggning och uppföljning av kronisk atrofisk gastrit, intestinal metaplasi och dysplasi i ventrikeln från 2018 har uppdaterats. Utgångspunkten är de europeiska riktlinjerna från 2019 (s k MAPS II) och AGA:s aktuella publikationer inom ämnesområdet. Fokus ligger på den endoskopiska och histopatologiska uppföljningen. Läs hela dokumentet här.