Uppdaterade riktlinjer för outredd dyspepsi

SGF har nu i samarbete med Svensk Förening för Allmänmedicin  (SFAM) reviderat de nationella riktlinjerna för handläggning av ”Outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi”.

Nytt är:

  • Vid andra linjens eradikering rekommenderas PPI x 2 + amoxicillin 1 g x 2 + metronidazol 400-500 mg x 2 men nu i två veckor.
  • Levofloxacin ska inte användas för Hp eradikering.
  • Effekt av given eradikering ska alltid (oavsett symtomutfall) kontrolleras.

Till riktlinjen