Uppdaterade riktlinjer förhöjda leverprover

Efter sju år är kom nyligen uppdaterade SGF nationella riktlinjer för utredning av patologiska leverprover, med en kort sammanfattning som visar algoritmer vid olika nivåer av förhöjt S-ALAT och förhöjd S-ALP samt en bakgrundsdokumentation som är mycket mer än bara diskussion om laboratorieprover, nämligen ett utmärkt skrivet kompendium om intra- och extrahepatisk sjukdom vilka förorsakar förhöjda leverprover, med en noggrann implementering av de senaste europeiska (EASL) och amerikanska (AASLD) riktlinjerna. Finns under fliken riktlinjer på SGF:s hemsida, https://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/lever-gallvags-och-pankreassjukdomar/

Hanns-Ulrich Marschall, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg