Vårdprogram Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN) har utarbetat ett vårdprogram för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn och ungdomar. Det sammanfattar evidensbaserad och vedertagen handläggning av pediatrisk IBD. Syftet med detta nationella vårdprogram är dessutom att stimulera utvecklingen i hela landet mot en mer enhetlig vård av hög standard.

Vårdprogrammet är tillgängligt på hemsidan för Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition.