Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och IBD-behandling. Uppföljning av vårens webbinar

Välkomna / Intro – Mattias Block (SU/Östra)

Ökad risk vid Covid 19- Finns det någon evidens? – Jonas Halfvarson (Örebro Universitet)

Nationella riktlinjer. Hur blev det i praktiken? Privat och offentligt perspektiv – Charlotte Höög (KI)

Uppdatering på mekanismer och virologin. – Jan Marsal (LU)

Aspekter på vårdskulden. Fler och mer komplicerade tillstånd. Hur tacklar vården det? – Mattias Block

Paneldiskussion/frågor och svar – Mattias Block

Möjlighet att ställa frågor online kommer att finnas under mötet.

Mötet är webbaserat, mer info om anslutning vid anmälan nedan!

https://mediahuset.link/COVID-IBD