WEBINAR – SVENSKA GASTRODAGARNA

De inskickade bidragen till årets gastrodagar var alltför intressanta och heta för att hoppa över! Vi i SGF:s styrelse har därför erbjudit de som var utvalda till huvudpresentationer under rubrik “Fria föredrag” att få presentera sina vetenskapliga arbeten digitalt!

Vi hoppas att detta ska väcka intresse och diskussion och genom att sända det digitalt når vi ju även många fler än de som normalt sett har möjlighet att delta i Gastrodagarna.

På detta sätt hoppas vi att ni kanske tar tillfället i akt att samla ST-läkare (som en självklar del i utbildningen), sjuksköterskor, doktorander och specialister för en gemensam lärorik och inspirerande stund med möjlighet att lyssna och diskutera. Självklart går det att koppla upp sig helt själv också.

Naturligtvis är det helt  gratis!

För mer information och anmälan, besök Gastrodagarnas hemsida

 

Ann-Sofie Backman, Vetenskaplig sekreterare SGF